پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

نوحه تو عجب دولت شاهانه ایی داری از مومنی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی