پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

یا رفیق من لا رفیق له

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی