پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

نوحه هر نفس نوای تو از سیب سرخی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی