پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

نوحه به لطف عشق تو شده دنیا به کامم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی