پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

نوحه بسیار زیبای رعیت این سلطانم از کریمی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی