پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

نوحه این منم و دو دست خالی یاحسین کمانی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی