پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

مداحی این پرچمه حسینه بالاست تا قیامت از حاج مهدی کمانی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی