پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن نوحه هر نفس نوای تواز سیب سرخی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی