پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن نوحه رعیت این سلطانم از حاج محمود کریمی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی