پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن نوحه ای ابر مرد یل خیبر

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی