پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

متن غم عشقت بیابون پرورم کرد از مومنی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی