پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

قدر آقاتو بدون همتا نداره از کربلایی سید علی مومنی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی