پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

غم عشقت بیابون پرورم کرد از سید علی مومنی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی