پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

شور طوفانی چشمامو می بندم از هلالی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی