پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

سلطان به سلامت باد از جواد مقدم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی