پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

سرود دل من کبوتر ایوان طلاست از حاج مهدی کمانی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی