پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

سالروز تخریب قبور ائمه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی