پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دلمو دست تو دادم یک عمر از هلالی

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی