پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

با لب تشنه به یاد غم یار

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی