پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

گرچه ندیده دیده ام چهره ی دلگشای تو

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی