پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

کربلای مُعلی اِی مقام تو والا

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی