پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

وسط روضه تو قد کشیدم

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی