پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

سوز و گریه لعن بر بنی اُمیه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی