پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

سخنرانی جواد مقدم در مورد پدر و مادر(ویدئو)

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی