پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی