پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها(ویدئو)

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی