پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

دلم بی روضه آشوبه کنار تو حالم خوبه

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی