پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

تبریک امام خامنه ایی به ملت ایران

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی